„Płyniemy do Aleppo” jest akcją mającą na celu zgromadzenie środków na budowę basenu we franciszkańskim ośrodku „Terre Sainte” w Aleppo. Środki można przekazać w następujący sposób:

  1. W dniu akcji na pływalni, która włączyła się w projekt, prowadzona jest zbiórka pieniędzy do puszek.
  2. Można przekazać środki przez wpłatę na konto:

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytuł przelewu: Basen

Przekaż 30 PLN     Przekaż 50 PLN     Przekaż 100 PLN    Przekaż 200 PLN

3. Będziemy także prowadzić „sprzedaż kilometrów”, które zostały już przepłynięte. Każdy kupujący otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udzielone wsparcie.