Ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Londynie, władze brytyjskie podjęły decyzję o zaostrzeniu przepisów dotyczących wjazdu pojazdów nie tylko do centrum miasta, ale też na całym jego obszarze. Wydział Zdrowia Publicznego w Urzędzie podjął taką decyzję w celu ochrony mieszkających tam ludzi, a zielona strefa Londyn jest skutkiem działań w tym obszarze.  

Zielona strefa Londyn

Londyńska Strefa Niskiej Emisji to zielona strefa Londyn, po angielsku London Low Emission Zone, potocznie nazwa używana w skrócie LEZ. Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku otrzymania mandatu za wjazd w tę strefę można się odwołać tylko raz. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, należy wiedzieć, że już drugi raz nie powinno się popełnić tego samego błędu, a co za tym idzie, kolejne odwołanie zostanie już potraktowane odmownie. Zielona strefa Londyn zwalnia z opłat samochody osobowe. Każdy większy samochód chcący wkroczyć w londyńską strefę ekologiczną zobowiązany jest do spełnienia określonych norm emisji spalin, a ponadto musi dokonać opłaty zgodnie z tabelą kosztów.

Sytuacje wyjątkowe

Istnieją sytuację, gdy auto, które wjeżdża do LEZ, nie spełnia wymogów norm emisji spalin, a ponadto nie została uregulowana kwota za przejazd. W tej sytuacji można próbować ubiegać się o odwołanie nałożonej kary, a przy tym prosić o obniżenie sumy, którą należy uiścić za mandat. W przypadku, gdy dotyczy to spedytorów, obcokrajowców, można powołać się na brak wiedzy na temat wymagań, które obowiązują w zielonej strefie Londyn. Kolejnym błędem, który pojawia się przy wjeździe do strefy LEZ, jest sytuacja, w której kierowca opłacił przejazd, lecz nie zarejestrował auta w systemie TfL. Ze względu na to, że świat stał się mocno skomputeryzowany, większość rzeczy zawdzięczamy maszynom czy systemom, jednak zdarza się, że i te mówiąc potocznie, są wadliwe. W związku z tym zdarza się, że mimo dokonanej opłaty za przejazd, można się mocno zdziwić, otrzymując list z mandatem. Taka sytuacja wymaga odwołania się i dołączenia potwierdzenia opłaty za wjazd do zielonej strefy Londyn